Het beleid van Welldone is erop gericht de projecten zoveel mogelijk met eigen personeel uit te voeren.
Het totale personeelsbestand is afhankelijk van de hoeveelheid onderhanden zijnde werk en varieert van ca. 9 in het winterseizoen tot ca. 20 in het hoogseizoen.

Deze fluctuaties kunnen soepel worden opgevangen doordat Welldone georganiseerd is in de metaalbranche. Door de opgedane ervaring is een uitstekend inzicht verkregen in het beschikbare personeel op de arbeidsmarkt en hun specifieke kwaliteiten.

Alle personeelsleden die in het hoogseizoen op contractbasis door Welldone in dienst worden genomen zijn voor het merendeel reeds een aantal opeenvolgende jaren bij Welldone werkzaam geweest.

Door de vaste kern van vaklieden en specialisten beschikt Welldone over veel ervaren werkkrachten hetgeen de flexibiliteit vergroot om op pieken in te kunnen spelen.

Indien gewenst zijn curriculum vitae beschikbaar van zowel het leidinggevend- alsook het uitvoerend personeel.