Kwaliteit

Door de toenemende kwaliteitszorg is er behoefte ontstaan aan een systeem dat de gebruiker van een product waarborgen biedt voor de kwaliteit. Die kwaliteit is
afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte materialen en de handelingen om tot het eindproduct te komen.

Kwaliteit Borgingssysteem

Welldone onderkent dit gegeven en is bezig met de implementatie van een Kwaliteit borgingssysteem waarin nationale en internationale normen en voorschriften zijn verwerkt volgens de laatste ISO standaard. Hierin worden de kwaliteitsstandaards aangegeven die bij de uitvoering van projecten als een minimum gelden.

Het uiteindelijke doel van dit borgingssysteem is:

  • Systematische aanpak van alle bedrijfs activiteiten
  • Goede voorbereiding van het project
  • Beheersing tijdens de uitvoering
  • Goede controle en verificatie
  • Evaluatie van de kwaliteitsresultaten.
  • De kwaliteitscontrole wordt, in overleg met onze opdrachtgevers, op de projecten zelf uitgevoerd terwijl de kwaliteitsborging erop toeziet dat alle handelingen, benodigd voor het uitvoeren van een project, volgens het kwaliteitssysteem worden uitgevoerd.