PRIVACYVERKLARING WELLDONE B.V.

  PRIVACYVERKLARING WELLDONE B.V.   Welldone B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan hoe Welldone B.V. met uw persoonsgegevens omgaat. De handelswijze van Welldone B.V. is vanzelfsprekend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Welldone B.V. verwerkt en voor welke doeleinden. De verklaring is als volgt opgebouwd: 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen); 2. Ontvangers; 3. Beveiligingsniveau en doorgifte buiten de EU; 4. Bewaartermijnen; 5. Rechten van betrokkenen; 6. Tot slot.   1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen) Welldone B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt aangegeven welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. Overeenkomsten Welldone B.V. verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van diensten. Om deze overeenkomsten te kunnen uitvoeren, heeft Welldone B.V. uw naam, adres en telefoonnummer nodig. In voorkomende gevallen kunnen de gegevens aan ons worden doorgestuurd door een derde partij die voor u de dienst van Welldone B.V. heeft ingeschakeld. Werknemers en sollicitanten Welldone B.V. verwerkt persoonsgegevens van werknemers. Deze verwerkingen vinden plaats uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of op basis van wettelijke grondslagen. Meer informatie hierover is terug te vinden in het bedrijfsreglement van Welldone B.V. Welldone B.V. verwerkt daarnaast persoonsgegevens van sollicitanten. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door persoonlijke contacten, per post, per e-mail of per telefoon. Welldone B.V. verwerkt slechts de persoonsgegevens die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Het gaat onder meer om de naam, contactgegevens, geslacht en motivatiebrieven en CV van de sollicitant. Deze persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure door of in opdracht [...]